^ Back to Top

Matura 2022

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2022 r.

Deklarację należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2021 r.


 

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r.
w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający
na
egzaminie maturalnym w 2022 roku 

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r.
w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania
egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022

 

 

Harmonogram egzaminu maturalnego
w roku szkolnym 2021/2022