^ Back to Top

Matura 2019

Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019.

Technikum

  Egzamin maturalny w nowej formule - Deklaracja

  Egzamin maturalny w starej formule - Deklaracja

 

Liceum Ogólnokształcące

  Egzamin maturalny w nowej formule - Deklaracja

  Egzamin maturalny w starej formule - Deklaracja

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 roku