^ Back to Top

Matura 2021

 

Komunikat Dyrektora OKE w Poznaniu
o miejscu przeprowadzenia egzaminów maturalnych
w terminie dodatkowym – czerwiec 2021 r.

 

 

Komunikat dla Maturzystów - informacje o ogłoszeniu wyników egzaminu maturalnego oraz egzaminie w terminie poprawkowym.

 

Komunikat Dyrektora - zasady bezpieczeństwa podczas egzaminu maturalnego.  

 

 

Wniosek zdającego/rodzica zdającego o przystąpienie do egzaminu maturalnego
w terminie dodatkowym

 

Zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r.

 

 Komunikat dla Maturzystów - zmiany w egzaminie maturalnym 2021 r.

 

 

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2021 rok