^ Back to Top

Matura 2023

Komunikat dla Maturzystów - informacje o ogłoszeniu wyników egzaminu maturalnego oraz egzaminie w terminie poprawkowym.

 

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 roku

 

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający
na
egzaminie maturalnym w 2023 roku

 

 

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 19 sierpnia 2022 r.
w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania
egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023