^ Back to Top

Matura 2024

 

Uczniowie klas 5Tpa i 5Tpb oraz słuchacze VII semestru LO, którzy w tym roku szkolnym przystąpią do egzaminu maturalnego zobowiązani są do złożenia deklaracji maturalnej

EM 2024 Załącznik 1a Deklaracja A

 

Terminy przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2024 roku

 

Czas trwania egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów
w części pisemnej

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r.
w sprawie
materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający
na egzaminie maturalnym w 2024 roku 

 

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r.
w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania
egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/2024

 

 

Komunikat w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej
egzaminu maturalnego z języka polskiego w 2024 roku