^ Back to Top

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Uczniowie i Absolwenci,

przypominam, że ostateczny termin składania deklaracji

przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji lato 2023 r.

upływa z dniem

 7 lutego 2023 r.

 Druk do pobrania:

Wypełnione deklaracje należy złożyć w biurze Kierownika szkolenia praktycznego (pracownie szkolne I piętro) lub w sekretariacie uczniowskim.

 

                                                                  Kierownik szkolenia praktycznego

                                                                                              mgr inż. Piotr Borys Miąc              

 

 

Komunikat Kierownika Szkolenia Praktycznego