^ Back to Top

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 2021 - sesja letnia

 

 

 

Wniosek do OKE
o wydanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe