^ Back to Top

Nabór do szkoły dla dorosłych 2022/2023

 

 

OFERTA EDUKACYJNA

Liceum Ogólnokształcące (4 lata kształcenia)

Absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia i Zasadniczej Szkoły Zawodowej przyjmowani są na trzeci semestr (3 lata kształcenia).

 

Dokumenty do pobrania:

Podanie i kwestionariusz osobowy

 

Branżowa Szkoła II stopnia (2 lata kształcenia)

Oferta dla Absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy ukończyli kształcenie w latach 2015-2022.

 

Dokumenty do pobrania:

Podanie do Branżowej Szkoły II stopnia

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (warunkiem przyjęcia jest ukończenie 18-tego roku życia)

Bezpłatna forma kształcenia dla dorosłych, umożliwiająca uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji w zawodzie.

 

Dokumenty do pobrania:

Kwestionariusz osobowy KKZ

 

Szkoła Policealna

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (1,5 cykl kształcenia)

Dokumenty do pobrania:

Podanie do Szkoły Policealnej

Kwalifikacja: BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy