^ Back to Top

Koło Szkolne Stowarzyszenia Elektryków Polskich

                              ZARZĄD
                              Prezes – Krystian Derengowski
                                  Wiceprezes/Skarbnik – Marcin Nowiński
Członkowie

1.  Krystian Derengowski – nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych
2.  Andrzej Szelerski –
nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych
3.  Kamil Piotrowski –
uczeń klasy czwartej w zawodzie technik elektryk
4.  Kacper Tworus –
uczeń klasy czwartej w zawodzie technik elektryk
5.  Wojciech Musiał –
uczeń klasy czwartej w zawodzie technik elektryk
6.  Robert Augustyniak –
uczeń klasy czwartej w zawodzie technik elektryk
7.  Sebastian Chojnacki –
uczeń klasy trzeciej w zawodzie technik elektryk
8.  Przemysław Czerniak –
uczeń klasy trzeciej w zawodzie technik elektryk
9.  Artur Ignaszak –
uczeń klasy trzeciej w zawodzie technik elektryk
10. Bartosz Kasprzak –
uczeń klasy trzeciej w zawodzie technik elektryk
11. Rafał Konieczka –
uczeń klasy trzeciej w zawodzie technik elektryk
12. Krystian Kordylasiński –
uczeń klasy trzeciej w zawodzie technik elektryk
13. Michał Łyskawa –
uczeń klasy trzeciej w zawodzie technik elektryk
14. Hubert Mrugalski –
uczeń klasy trzeciej w zawodzie technik elektryk
15. Wiktor Parus –
uczeń klasy trzeciej w zawodzie technik elektryk
16. Mateusz Pietruńko –
uczeń klasy trzeciej w zawodzie technik elektryk
17. Szymon Sompolski –
uczeń klasy trzeciej w zawodzie technik elektryk
18. Paweł Syty –
uczeń klasy trzeciej w zawodzie technik elektryk
19. Walusiak Damian –
uczeń klasy trzeciej w zawodzie technik elektryk

Główne kierunki działalności Koła

1. Udział w szkoleniach.
2. Udział w wycieczkach technicznych.
3. Udział w konferencjach tematycznych.
4. Udział w szkoleniu i egzaminie SEP.
5. Udział w spotkaniach integracyjnych.
6. Udział w imprezach, szkoleniach itp. organizowanych przez SEP.

Aktualności

Zebranie założycielskie Koła Szkolnego nr 26 Stowarzyszenia Elektryków Polskich działającego przy Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy.

Uroczystość wręczenia legitymacji członkowskich.

Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA - zawody I stopnia.

Wycieczka przedmiotowa do Zespołu Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin

Spotkanie z przedstawicielami czołowych firm branży elektrycznej.

Dodatkowe uprawnienia dla techników - Szkolenie w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych do 1 kV.

Wycieczka do fabryki SOLARIS Bus & Coach S.A.

Walne Zebranie Koła Szkolnego SEP.

Udział w XV Walnym Zgromadzeniu Delegatów Oddziału Konińskiego SEP

Udział w „Dniach Techniki” w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie.

Stypendium z Funduszu Stypendialnego im. Jerzego Danielaka Oddziału Konińskiego SEP