^ Back to Top

Kadra pedagogiczna

  Stanisław Kłaniecki

 dyrektor

 historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa

  Krystian Derengowski

 wicedyrektor

 przedmioty zawodowe

  Arleta Szustakiewicz

 wicedyrektor

 język niemiecki, informatyka

  Przemysław Kuchowicz

 kierownik szkolenia praktycznego

 edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne

  Magdalena Marszałek

 pedagog szkolny

 wychowanie do życia w rodzinie, doradztwo zawodowe

  Weronika Chałas  przedmioty zawodowe
  Ks. Sławomir Dziankowski
 religia
  Małgorzata Franaszek  język polski, język niemiecki, muzyka
  Lucyna Gawrych
 wychowanie fizyczne, geografia
  Magdalena Gwizdek-Kędziora
 język angielski, geografia
  Anna Hercyk
 matematyka, informatyka
  Roman Hoffmann  przedmioty zawodowe
  Patrycja Ignaszak-Suberska
 geografia, biologia
  Monika Kłaniecka  chemia, fizyka
  Ks. Stanisław Kłosin  religia
  Przemysław Kubaszak
 przedmioty zawodowe
  Bartosz Lewandowski
 matematyka, przedmioty zawodowe (informatyczne)
  Monika Łyskawińska  przedsiębiorczość, przygotowanie do prowadzenia pojazdów kat. B
  Lucyna Maleszka
 matematyka, fizyka
  Eliza Manuszak
 język angielski, historia
  Piotr Miąc
 przedmioty zawodowe
  Izabela Michalak
 język polski, język angielski, wychowanie do życia w rodzinie
  Beata Nawrocka  język angielski
  Szymon Nowicki
 przedmioty zawodowe (informatyczne)
  Władysław Pietras  przedmioty zawodowe
  Karolina Prus-Wysocka
 język angielski, wiedza o społeczeństwie
  Maria Radoń-Kowalska
 biblioteka, język polski
  Joanna Ratajczyk
 wychowanie fizyczne, biologia
  Wojciech Rybak  przedmioty zawodowe
  Krzysztof Słowiński
 wychowanie fizyczne, informatyka
  Krzysztof Szelążek
 fizyka, przedmioty zawodowe
  Ilona Tylska
 język polski, wiedza o kulturze
  Michał Wróblewski  przedmioty zawodowe
  Piotr Wróblewski
 przedmioty zawodowe
  Agnieszka Wykręt  wychowanie fizyczne
  Jerzy Zawierucha
 przygotowanie do prowadzenia pojazdów kat. B
   
  Nauczyciele niepełnozatrudnieni  
  Stefan Byczkowski  przedmioty zawodowe
  Monika Gołębiak  zajęcia rewalidacyjne
  Marek Jóźwiak  przedmioty zawodowe
  Małgorzata Kania  zajęcia rewalidacyjne
  Justyna Kapturska  bezpieczeństwo i higiena pracy, język angielski
  Karol Kowalski  przedmioty zawodowe
  Agata Małolepsza
 język angielski
  Dorota Nowakowska
 edukacja dla bezpieczeństwa
  Grzegorz Prucnal
 fizyka, przedmioty zawodowe
  Agnieszka Rogalińska-Andrzejak  historia, wiedza o społeczeństwie
  Izabela Romańska
 zajęcia rewalidacyjne
  Marek Szociński  informatyka, historia