^ Back to Top

Kadra pedagogiczna

  Stanisław Kłaniecki

 dyrektor

 historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa

 Przemysław Kuchowicz

 wicedyrektor

 edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne

  Arleta Szustakiewicz

 wicedyrektor

 język niemiecki, informatyka

  Piotr Borys Miąc

 kierownik szkolenia praktycznego

 przedmioty zawodowe

  Magdalena Marszałek

  Katarzyna Słomczyńska

 

pedagog szkolny

 

  Karolina Staszewska

 psycholog

 

  Marlena Pinkowska

 pedagog specjalny, historia

 

  Ewa Basta  matematyka, informatyka
  Weronika Chałas  przedmioty zawodowe
  Krystian Derengowski  przedmioty zawodowe
  Małgorzata Franaszek  język polski, język niemiecki, muzyka
  Lucyna Gawrych
 wychowanie fizyczne, geografia
  Magdalena Gwizdek-Kędziora
 język angielski, geografia
  Anna Hercyk
 matematyka, informatyka
  Roman Hoffmann  przedmioty zawodowe
  Patrycja Ignaszak-Suberska
 geografia, biologia
  Monika Kłaniecka  chemia, fizyka
  Ks. Stanisław Kłosin  religia
  Przemysław Kubaszak
 przedmioty zawodowe
  Bartosz Lewandowski
 matematyka, przedmioty zawodowe (informatyczne)
  Monika Łyskawińska  przedsiębiorczość, przygotowanie do prowadzenia pojazdów kat. B
  Lucyna Maleszka
 matematyka, fizyka
  Eliza Manuszak
 język angielski, historia
  Izabela Michalak
 język polski, język angielski, wychowanie do życia w rodzinie
  Beata Nawrocka  język angielski
  Dorota Nowakowska  edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie
  Szymon Nowicki
 przedmioty zawodowe (informatyczne)
  Władysław Pietras  przedmioty zawodowe
  Magdalena Plucińska  nauczyciel współorganizujący
  Karolina Prus-Wysocka
 język angielski, wiedza o społeczeństwie
  Maria Radoń-Kowalska
 biblioteka, język polski
  Joanna Ratajczyk
 wychowanie fizyczne, biologia
  Krzysztof Słowiński
 wychowanie fizyczne, informatyka
  Mieczysław Smuśkiewicz  fizyka
  Krzysztof Szelążek
 fizyka, przedmioty zawodowe
  Ilona Tylska
 język polski, wiedza o kulturze
  Michał Wróblewski  przedmioty zawodowe
  Agnieszka Wykręt  wychowanie fizyczne
  Jerzy Zawierucha
 przygotowanie do prowadzenia pojazdów kat. B
   
  Nauczyciele niepełnozatrudnieni:  
  Barbara Bereszyńska
 biznes i zarządzanie
  Monika Gołębiak  zajęcia rewalidacyjne
  Romann Hoffmann  przedmioty zawodowe
  Marek Jóźwiak  przedmioty zawodowe
  Justyna Kapturska  bezpieczeństwo i higiena pracy, język angielski
  Karol Kowalski  przedmioty zawodowe
  Anna Kuchowicz  religia
  Zbigniew Kudlewski
 zasady kierowania pojazdami kat. B i C
  Alina Mrugalska-Adamczyk  język polski
  Izabela Romańska
 zajęcia rewalidacyjne
  Wojciech Rybak  przedmioty zawodowe
  Sylwia Sobczak  język polski
  Marek Szociński  informatyka, historia