^ Back to Top

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

KOMUNIKAT DYREKTORA

Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego w Słupcy informuje, iż po uzyskaniu akceptacji Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, ustala w roku szkolnym 2019/2020 następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w poszczególnych typach szkół:

Branżowa Szkoła I stopnia

- 2 stycznia 2020 r. (§5 ust.2 pkt 3)

- 3 stycznia 2020 r. (§5 ust.2 pkt 3)

- 10 stycznia 2020 r. (§5 ust.2 pkt 3)

- 12 czerwca 2020 r. (§5 ust.2 pkt 3)

- 23 czerwca 2020 r. (§5 ust.2 pkt 3)                  

 

Technikum

- 2 stycznia 2020 r. (§5 ust.2 pkt 3),

- 3 stycznia 2020 r. (§5 ust.2 pkt 3),

- 10 stycznia 2020 r. (§5 ust.2 pkt 3)

- 4 maja 2020 r. (§5 ust.2 pkt 3)

- 5 maja 2020 r. (§5 ust.2 pkt 3)

- 6 maja 2020 r. (§5 ust.2 pkt 3)

- 12 czerwca 2020 r. (§5 ust.2 pkt 3),

- 23 czerwca 2020 r. (§5 ust.2 pkt 3),    

 

Pozostałe dni wolne zostaną ustalone po opublikowaniu szczegółowego harmonogramu przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2020