^ Back to Top

Bezpłatna opieka stomatologiczna

BEZPŁATNA OPIEKA STOMATOLOGICZNA
DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH
IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W SŁUPCY

 

Na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1078)  informujemy, że uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy mają prawo do bezpłatnej profilaktyki stomatologicznej oraz leczenia stomatologicznego w pełnym zakresie usług z wyjątkiem ortodoncji.

Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami wykonuje bezpłatne:

1) świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,

2) profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia.

 

Opieka stomatologiczna nad uczniami będzie realizowana w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym poza szkołą w:

Gabinet Stomatologiczny
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna
Zbigniew Rakowicz
ul. Traugutta 43
62-400 Słupca

 

Świadczenia będą wykonywane w godzinach pracy gabinetu po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty.

Po uprzednim kontakcie telefonicznym i umówieniu daty oraz godziny wizyty, uczeń:

  • pełnoletni stawia się na umówioną wizytę z legitymacją szkolną, podpisanym oświadczeniem wyrażenia zgody na opiekę stomatologiczną;
  • niepełnoletni stawia się na umówioną wizytę z legitymacją szkolną oraz oświadczeniem wyrażenia zgody na opiekę stomatologiczną podpisanym przez rodziców

 

Oświadczenie zgody na wykonywanie świadczeń stomatologicznych

 

 

 

Porozumienie dotyczące zapewnienia opieki stomatologicznej dla uczniów