^ Back to Top

Aktualności

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2024 r.

oraz wydawanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach

od dnia 9 lipca 2024 r.

 

Egzamin maturalny  w terminie poprawkowym

dla zdających,

którzy przystąpili do egzaminów ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych

i nie zdali jednego z nich

oraz do 16 lipca 2024 r. złożyli oświadczenie

o zamiarze przystąpienia do egzaminu poprawkowego 

(Załącznik 7)

odbędzie się w dniach:

20 sierpnia 2024 r., godz. 9:00 – egzaminy pisemne

21 sierpnia 2024 r., godz. 9:00 – egzaminy ustne

 

 Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego poprawkowego 10 września 2024 r.