^ Back to Top

Nabór na rok szkolny 2024/2025

 

INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKU

 

KRYTERIA PRZELICZANIA PUNKTÓW W REKRUTACJI
I KIERUNKI KSZTAŁCENIA

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

 

ZASADY I KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH


 

ZAŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU NA PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU
W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA

 

DEKLARACJA WYBORU JĘZYKA I PRZEDMIOTU ROZSZERZONEGO
W TECHNIKUM

 

ANKIETA - WYWIAD CHOROBOWY

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE STANU ZDROWIA
ucznia/kandydata do prawa jazdy w ramach nauki w szkole

 

ULOTKA