^ Back to Top

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący -           Aneta Tupalska

Wiceprzewodnicząca -    Agnieszka Blimka

Sekretarz -                     Agnieszka Majewska

                                                                

Członkowie:                   Monika Kujawa, Alina Kostyszyn, Wiesława Mizerska,  

                                     Karolina Kozłowicz, Anna Kowalska, Jolanta Krych, Katarzyna Piasecka

 

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca  -  Irena Rumińska

Członkowie   -        Katarzyna Warczygłowa, Joanna Dobrychłop

 

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Wł.. Sikorskiego
ul. Kopernika 11A
62-400 Słupca

Numer konta: 77 8542 0001 0000 1153 0018 7063