^ Back to Top

Deklaracja dostępności

Deklara dostępności

Zespół Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do promocyjnej strony internetowej Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy: www.zszslupca.pl.

Data publikacji strony internetowej:  13.02.2017 R.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 04.01.2021 R.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączenia wymienionych poniżej:

▪ filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,

▪ część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia:

▪ filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

▪ multimedia nadawane na żywo,

▪ treści od innych podmiotów.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie

za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.

  • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
  • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie

są czytelne także dla osób słabiej widzących.

  • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe

oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,

  • Dokładamy starań by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy,

aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki

na przykład na urządzeniach mobilnych.

  • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window - Eyes, JAWS czy NVDA.
  • Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe.
  • Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.
  • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Pani Justyna Kapturska adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu:  (63) 275-14-26

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp..

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa,

przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Deklaracja dostępności architektonicznej

Siedziba Zespołu Szkól Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy znajduje się w odległości ok. 550 m. od przystanku autobusowego (ul. Browarna) oraz 1,3 km. od dworca PKP

(ul. Kolejowa).

Wokół siedziby nie obowiązuje strefa płatnego parkowania, brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Opis ogólny budynków:

Budynek główny przy ul. Kopernika 11 A

Budynek: Zespołu Szkół Zawodowych im. gen Władysława Sikorskiego ul. Kopernika 11 A,

kod: 62-400 miejscowość: Słupca

Do budynku prowadzą 2 wejścia: od ulicy Kopernika 11 A- wejście główne oraz wejście

od strony boiska szkolnego.

Do wejścia głównego od strony ulicy prowadzą schody, wejście od strony boiska szkolnego posiada podjazd dostosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome

i słabowidzące.

W budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia tylko na parterze (w tym wyznaczona droga ewakuacyjna).

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą komunikować się ze Szkołą przy wykorzystaniu nw. środków wspierających komunikowanie się:

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

tel.: (63) 275-14-26

faks: 63 275-33-91

Budynek pracowni szkolnych, ul. Kopernika 11 B

Budynek: Zespołu Szkół Zawodowych im. gen Władysława Sikorskiego ul. Kopernika 11 B,

kod: 62-400 miejscowość: Słupca

Wokół budynku nie obowiązuje strefa płatnego parkowania, brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzi jedno wejście.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome

i słabowidzące.

W budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i niektóre pomieszczenia- tylko na parterze.

Brak toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.