^ Back to Top

Aktualności

13 czerwca 2023 r. uczniowie ze Szkolnego Klubu Wolontariusza, wraz z pedagog, Panią Magdaleną Marszałek, uczestniczyli w pikniku integracyjnym, zorganizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. M. Grzegorzewskiej w Słupcy i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Powiatowy Słupca.

Głównym celem wydarzenia było kształtowanie prawidłowych postaw społecznych wobec dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz rozwijanie empatii i wrażliwości na potrzeby innych osób.

Dobra, pełna atrakcji zabawa stwarzała okazję do budowania relacji i łamania stereotypów oraz miłego spędzania czasu.