^ Back to Top

Aktualności

25 kwietnia w celu zintensyfikowania działań edukacyjno-profilaktycznych projektu „Razem przeciw przemocy”, uczniowie klas drugich wzięli udział w spotkaniu z Panią Ewą Ciszewską, Sędzią Sądu Rejonowego w Słupcy.

 

Sędzia Ewa Ciszewska zapoznała młodzież z obowiązującym prawem, zwłaszcza przepisami dotyczącymi osób nieletnich.

Prelekcja została poszerzona o praktyczne zagadnienia, szczególnie związane z terminami i zasadami rozpatrywania spraw sądowych.

Uczestnicy spotkania poszerzyli wiedzę w obszarze trudnych tematów, związanych z przestępczością nieletnich oraz kar, jakie mogą zostać orzeczone za popełnione wykroczenia lub przestępstwa.