^ Back to Top

Aktualności

Koleżanki i Koledzy!

Jak powszechnie wiadomo, historia jest rzeczą ważną i powinna być pielęgnowana w każdym z narodów. My, Polacy, mamy piękną przeszłość i powinniśmy o niej zawsze pamiętać. Dlatego, żeby nie zapomnieć o pięknych ideach naszych przodków, które zawarli w Konstytucji 3 Maja, my, od niedawna działająca Młodzieżowa Rada Powiatu Słupeckiego organizujemy konkurs plastyczny dla uczniów szkół ponadpodstawowych w naszym powiecie.

Najważniejsze informacje:

- praca plastyczna o tematyce Konstytucji 3 Maja

- format A3

- technika dowolna 

Termin składania prac konkursowych - 10 maja 2023 r.

Podpisane imieniem, nazwiskiem i pełną nazwą szkoły prace należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Szczegóły w regulaminie 😉