^ Back to Top

Aktualności

W tym roku, już po raz dwudziesty dziewiąty odbył się etap rejonowy
ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK.

Celem mistrzostw jest podniesienie poziomu wiedzy młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałanie występowaniu wypadków poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa.

Tegoroczne eliminacje rejonowe miały miejsce w naszej szkole,
a ich organizatorem był Zarząd Rejonowy PCK w Słupcy.

20 kwietnia do rywalizacji o miano najlepszych na szczeblu powiatu słupeckiego przystąpiły cztery pięcioosobowe drużyny z: ZSOiZ w Zagórowie, ZSE w Słupcy, LO w Słupcy oraz z naszej szkoły w składzie: Mateusz Gołąb (kapitan), Bartłomiej Purul, Sergiusz Kruszyński, Oliwier Krysiński (2Tb) oraz Mateusz Twardowski (1Ta).

 

Pętla pozoracyjna składała się z trzech stacji, których tematyka nawiązywała do zdarzeń zagrażających życiu lub zdrowiu człowieka. Pozorowane wypadki zostały przygotowane przy użyciu profesjonalnych środków (sztuczna krew, pudry, farby do charakteryzacji itd.) oraz rekwizytów, dzięki czemu wszystko wyglądało bardzo realistycznie. W role pozorantów wcielili się uczniowie naszej szkoły.

Wszystkie stacje wymagały szybkiego działania i trafnych decyzji.
Zawody oceniali ratownicy medyczni oraz funkcjonariusze PSP w Słupcy:
sędzia główny - Piotr Maciejewski,
członkowie - Wojciech Młodożeniec, Rafał Chmiel, Jerzy Kałecki, Barbara Reszelewska.

 

 

 

 

Zadaniem uczestników było również rozwiązanie testu sprawdzającego wiedzę teoretyczną z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz wymagające działań praktycznych – wykonanie resuscytacji krążeniowo – oddechowej.

 

Współzawodnictwo wyłoniło najlepszą drużynę
ze szkół ponadpodstawowych Powiatu Słupeckiego

 

I miejsce
drużyna z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie.

 

II miejsce reprezentacja naszej szkoły -
Mateusz Gołąb, Bartłomiej Purul, Sergiusz Kruszyński,
Oliwier Krysiński, Mateusz Twardowski

Opiekunem drużyny był wicedyrektor Przemysław Kuchowicz

 

III miejsce
drużyna Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy

 

IV miejsce
drużyna Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy

 

Pierwsze trzy zespoły otrzymały puchary, a wszystkie startujące nagrody rzeczowe, ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Słupcy, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy, Urząd Miasta w Słupcy oraz Tomasza Chwiłowicza właściciela Firmy „Jaguar” w Słupcy.

Ufundowane puchary wręczali: za I miejsce - Wicestarosta Powiatu Słupeckiego Czesław Dykszak, za II miejsce bryg. Zbigniew Rzemyszkiewicz Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy, a za III miejsce z-ca Burmistrza Miasta Słupcy Jacek Szczap.

 

Zarząd Rejonowy PCK w Słupcy skierował podziękowania do: fundatorów nagród, Dyrektora ZSZ Stanisława Kłanieckiego  i wicedyrektora Przemysława Kuchowicza za techniczne przygotowanie XXIX Mistrzostw Pierwszej Pomocy oraz sędziów oceniających poszczególne punkty: Piotra Maciejewskiego, Grety Maciejewskiej, Bartosza Woźniaka, Rafała Chmiela, Wojciecha Młodożeńca, Jerzego Kałeckiego, Barbary Reszelewskiej, Kacpra Woźniaka, Marcina Światkowskiego, Macieja Patrzykąta.

 

Osobne gratulacje zostały skierowane do wszystkich startujących zespołów za wysoki poziom merytoryczny oraz ich opiekunów.