^ Back to Top

Aktualności

W minionym tygodniu uczniowie uczestniczący w tegorocznej edycji projektu „Razem przeciw przemocy” wzięli udział w kolejnych zajęciach edukacyjno-profilaktycznych.

Zadania kuratorów sądowych w kontekście rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie oraz zakres odpowiedzialności za popełnione czyny w odniesieniu do stosowania zachowań przemocowych, podczas spotkań z Panią Marzenną Lubańską, Kierownikiem Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Słupcy, poznali:

15 marca 2023 r. - klasa 2Ta

 

16 marca 2023 r. - klasa 2Tb

 

Wiedzę na temat kompetencji prokuratury w odniesieniu do przeciwdziałania przemocy w rodzinie i skutków popełnianych przestępstw,  podczas spotkań z przedstawicielem Prokuratury Rejonowej w Słupcy, Prokuratorem Markiem Kosmalskim, poszerzyli:

16 marca 2023 r. - klasa 2C

 

17 marca 2023 r. - klasa 2Ta

 

16 marca 2023 r. zasady funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego i współpracy instytucjonalnej w ramach lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy, podczas spotkania z Panią Anną Kubicką, Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy, poznali uczniowie klasy 2A.