^ Back to Top

Aktualności

W styczniu 2023 roku odbyła się kolejna edycja
Konkursu Matematycznego dla Uczniów Branżowej Szkoły I stopnia
pod hasłem
„Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki”

 

Cele konkursu:

  • popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów naszej szkoły,
  • mobilizowanie i motywowanie młodzieży do rozwiązywania matematycznych problemów,
  • kształtowanie umiejętności logicznego myślenia.

 

Do matematycznych zmagań przystąpiło 17 uczniów z klas branżowych.
Uczestnicy mieli do rozwiązania 6 zadań typu zamkniętego oraz 2 zadania otwarte.

Po sprawdzeniu prac konkursowych wyłoniono trzech najlepszych matematyków w Branżowej Szkole I stopnia.

2 marca br. miało miejsce wręczenie dyplomów i nagród

I miejsce
Oliwia Kaczmarek (2C)

II miejsce
Kacper Dranikowski (1B)

III miejsce
Adam Kwiatkowski (1B)

 Zwycięzcom serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów, nie tylko matematycznych!

Tradycją lat ubiegłych, organizatorami konkursu były nauczycielki matematyki,
Panie: Anna Hercyk i Lucyna Maleszka.