^ Back to Top

Aktualności

14 marca 2022 r. odbyły się kolejne spotkania

w ramach realizacji V edycji projektu

„Razem przeciw przemocy”

Uczniowie z klas 2C i 2Ta poszerzyli wiedzę z zakresu zjawiska i form przemocy, zachowań przemocowych, procedury Niebieskiej Karty oraz zasad funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego i współpracy instytucjonalnej w ramach lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Uczennice z klasy 2C podczas spotkania z aspirant Joanną Wolińską z Komendy Powiatowej Policji w Słupcy.

Uczniowie z klasy 2Ta podczas spotkania z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy: p. Agnieszką Dębowską i p. Martą Dymowską.