^ Back to Top

Aktualności

WYWIADÓWKA SRÓDROCZNA

23 stycznia 2020 r. (czwartek)

Spotkania z wychowawcami klas wg harmonogramu:

Godzina 15.30

Klasa 1TaLucyna Maleszka - Michalak - sala nr 22 (I piętro)

Klasa 1TbPatrycja Ignaszak - Suberska - sala nr 30 (II piętro)

Klasa 1Tpa - Bartosz Lewandowski- sala nr 24 (I piętro)

Klasa 1Tpb - Anna Hercyk - sala nr 33 (II piętro)

Klasa 1A -    Michał Wróblewski - sala nr 25 (I piętro)

Klasa 1B -    Izabela Michalak - sala nr 31 (II piętro)

Klasa 1C -    Agnieszka Wykręt - sala nr 32 (II piętro)

Klasa 1ApMonika Kłaniecka - sala nr 13 (parter)

Klasa 1Bp Małgorzata Franaszek - sala nr 12 (parter)

Klasa 1CpKrzysztof Słowiński - sala nr 20 (I piętro)

Klasa II A -   Maria Radoń-Kowalska  - biblioteka (warsztaty I piętro)

Godzina 16.30

Klasa II T -     Ilona Tylska - sala nr 32 (II piętro)

Klasa III Ta -   Szymon Nowicki - sala nr 24 (I piętro)

Klasa III Tb -   Lucyna Gawrych - sala nr 31 (II piętro)

Klasa IV Tb -  Krzysztof Szelążek - sala nr 22 (I piętro)

Klasa IV Tc  Krystian Derengowski - sala nr 13 (parter)

Klasa II B -     Joanna Ratajczyk - sala nr 33 (II piętro)

Klasa II C -     Piotr Miąc  - sala nr 12 (parter)

Klasa III A -    Magdalena Marszałek - sala nr 30 (II piętro)

Klasa III B -    Magdalena Gwizdek - Kędziora - sala nr 25 (I piętro)

Klasa III C -    Eliza Manuszak - sala 20 (I piętro)