^ Back to Top

Aktualności

W ramach realizacji projektu edukacyjnego "Razem przeciw przemocy"

uczniowie klas drugich wzięli udział w kolejnych

spotkaniach edukacyjno-profilaktycznych.

 

13 grudnia 2021 r. Pani Marzenna Lubańska, Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Słupcy spotkała się z klasą 2Tb.

Uczniowie poznali zadania kuratorów sądowych w kontekście rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie oraz zakres odpowiedzialności za popełnione czyny w odniesieniu do stosowania zachowań przemocowych.

 

14 grudnia 2021 r. uczniowie klasy 2B wzięli udział w spotkaniu z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy.

Pani Agnieszka Dębowska i Pani Małgorzata Kubicka zapoznały uczniów z zasadami funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego i współpracy instytucjonalnej w ramach lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zadaniami GOPS.

 

17 grudnia 2021 r. Aspirant Joanna Wolińska z Komendy Powiatowej Policji w Słupcy spotkała się z uczniami klasy 2Ta.

Uczestnicy spotkania poznali procedurę „Niebieskiej karty” oraz poszerzyli wiedzę na temat społecznych źródeł towarzyszących przemocy oraz instytucji pomocowych na terenie Powiatu Słupeckiego.