^ Back to Top

Aktualności

W ramach realizacji V edycji projektu edukacyjnego
„Razem
przeciw przemocy”,

26 listopada br., klasa 2C

wzięła udział w spotkaniu

z Panią Anną Kubicką,
Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy.

 

 

Uczestnicy spotkania poznali zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zasady funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego i współpracy instytucjonalnej w ramach lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.