^ Back to Top

Aktualności

Rozpoczęcie zajęć w LO Zaocznym odbędzie się

3 września 2021 r. (piątek), o godzinie 15.30, na I piętrze.

 

Po spotkaniu z dyrekcją, słuchacze przejdą na spotkania z opiekunami semestrów,

a następnie na zajęcia,

zgodnie z planem zamieszczonym w zakładce

"Szkoła dla dorosłych"

 Dokumenty | Przygoda