^ Back to Top

Aktualności

Informacja o stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego na rok szkolny 2021/2022

Regulamin udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego

 

Załączniki do regulaminu

Wniosek o stypendium

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych