^ Back to Top

Aktualności

Informujemy, iż nasza szkoła spełniła wszystkie wymagania

postawione w ramach ogólnopolskiego projektu Eko-szkoła

i jako jedna z pięćdziesięciu szkół i placówek oświatowych w Polsce

uzyskała tytuł “EKO-SZKOŁA 2020”.

 

„Eko-Szkoła” to ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do szkół, przedszkoli i placówek, którego I edycja była realizowana przez cały rok szkolny 2019/2020.

Projekt powstał w celu stworzenia sieci szkół, które poprzez współpracę będą dzielić się pomysłami, jak kształtować ekologiczną świadomość młodego pokolenia.

Idea projektu opiera się na promowaniu postaw proekologicznych, dlatego też zadania projektowe polegały na zorganizowaniu przez nauczyciela i jego uczniowską grupę/klasę projektową kilkunastu przedsięwzięć ekologicznych na terenie szkoły, skierowanych dla uczniów, rodziców, nauczycieli.

Koordynujące projekt:

p. Joanna Ratajczyk, p. Patrycja Ignaszak-Suberska oraz p. Magdalena Gwizdek-Kędziora

zostały uhonorowane tytułem “PROMOTOR EKOLOGII 2020”.