^ Back to Top

Aktualności

Uwaga Maturzyści!

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2021 r.

oraz wydawanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach

od dnia 5 lipca 2021 r.

 

Egzamin maturalny  w terminie poprawkowym

dla zdających,

którzy przystąpili do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych

i nie zdali jednego z nich oraz do 12 lipca  2021 r. złożyli oświadczenie

o zamiarze przystąpienia do egzaminu poprawkowego (Załącznik 7_1905)

 

odbędzie się w dniu  24 sierpnia 2021 r. – egzaminy pisemne.

 

 Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego poprawkowego 10 września 2021 r.