^ Back to Top

Aktualności

Uczniowie klasy 1TB wzięli udział w wycieczce do Warszawy.

Celem wyjazdu było poszerzenie wiedzy z zakresu podstaw przedsiębiorczości.

Pobyt w stolicy uczestnicy wycieczki rozpoczęli od zwiedzania Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego im. Sławomira Skrzypka. Ciekawe zajęcia poszerzyły wiedzę uczniów na temat historii pieniądza i bankowości oraz roli, zadań i szczególnego miejsca Banku Centralnego w systemie bankowym i finansowym w Polsce.

 

Zwiedzanie bogatych zbiorów Centrum Pieniądza NBP dostarczyło młodzieży wiele ciekawych wrażeń, szczególną atrakcją była możliwość trzymania w ręku sztaby złota wartej 2 mln zł.

 

Kolejnym punktem wycieczki było poszerzenie wiedzy na temat rynku kapitałowego.

 

Zwiedzanie siedziby Giełdy Papierów Wartościowych uczniowie rozpoczęli od stojącego na środku holu byka, który symbolizuje hossę na giełdzie.

Uczestnicy wycieczki  wysłuchali wykładu na temat funkcjonowania giełdy i form inwestowania oraz mieli okazję obserwować zmiany kursów akcji i indeksów giełdowych w sali notowań.

Dopełnieniem pobytu w stolicy był spacer urokliwymi ulicami Warszawy.

 

Organizatorem ciekawej lekcji przedsiębiorczości była p. Monika Łyskawińska.

Opiekunami uczniów były: p. Monika Łyskawińska i Magdalena Gwizdek-Kędziora.