^ Back to Top

Aktualności

W dniach 12 i 13 grudnia br. odbyły się kolejne zajęcia

w ramach realizacji projektu „Szkolne Inkubatory Przedsiębiorczości”.

Głównym celem projektu jest wsparcie szkół w zakresie edukacji ekonomicznej poprzez większe zaangażowanie praktyków rynku pracy.

Tym razem uczniowie klas 4Tc, 2T i 2C uczestniczyli w warsztatach
prowadzonych przez Pana Przemysława Trawczyńskiego
z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie.

Uczniowie rozwinęli umiejętności w zakresie prowadzenia racjonalnych negocjacji, poszerzyli swoje kompetencje w aspekcie wywierania wpływu i perswazji, z którymi można skutecznie sobie radzić za pomocą technik asertywnych oraz zwiększyli świadomość na temat różnic między zachowaniami typu: asertywność, uległość, agresja, a ich wpływem na sukces osoby przedsiębiorczej, prowadzącej własną działalność gospodarczą lub poszukującej pracy.

Podczas ciekawych ćwiczeń uczniowie mogli omówić sytuacje trudne i emocje, jakich obawiają się w trakcie prowadzenia negocjacji. Zajęcia odbyły się w ramach lekcji przedsiębiorczości, a ich organizatorem była p. Monika Łyskawińska, koordynator projektu „„Szkolne Inkubatory Przedsiębiorczości”.