^ Back to Top

Aktualności

W dniu 22 listopada br., w ramach realizacji innowacyjnego projektu
„Szkolne inkubatory przedsiębiorczości”,

realizowanego przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie,
gościliśmy w naszej szkole Panią Arletę Jaśniewicz.

Uczniowie klasy 4Tb wzięli udział w warsztatach, których celem było zapoznanie młodzieży
z rodzajami umów zawieranych przy podjęciu pracy
oraz nabycie umiejętności negocjowania z pracodawcą.

 Ciekawe zajęcia  poszerzyły wiedzę ekonomiczną młodzieży
w zakresie zalet i wad zawierania umów cywilnoprawnych.

 Spotkanie odbyło się w ramach „Tygodnia Przedsiębiorczości”, którego koordynatorem jest p. Monika Łyskawińska.