^ Back to Top

Aktualności

W dniu 28 listopada br., w ramach projektu „Otwarta firma. Biznes przy tablicy”
gościliśmy w naszej szkole Panią Monikę Bartkowiak, właścicielkę Akademii Języków Obcych.

 Uczniowie klasy 4Tb
poszerzyli wiedzę z zakresu zakładania i rozwijania własnej działalności gospodarczej
oraz poznali specyfikę pracy w firmie.

Celem działania było wspieranie przedsiębiorczych postaw i inicjatyw młodych ludzi
oraz przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.

Organizatorką przedsięwzięcia była Pani Monika Łyskawińska.