^ Back to Top

Aktualności

Spotkanie o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym dla klasy drugiej technikum rozpoczęło  tegoroczną edycję projektu „Razem przeciw przemocy”, realizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Słupcy w partnerstwie z naszą szkołą, przy współudziale Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Słupcy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy.

To już IV edycja projektu, którego głównym założeniem są działania o charakterze profilaktyczno - edukacyjnym, zwiększające świadomość młodzieży na temat zjawiska przemocy oraz podniesienie poziomu zaangażowania społecznego uczniów w sprawy przeciwdziałania przemocy i odpowiedzialnego wchodzenia w dorosłe życie. Adresatem tegorocznej edycji są uczniowie klas drugich Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia oraz dwie klasy pierwsze Technikum na podbudowie gimnazjum.

Oficjalnej inauguracji kolejnej edycji projektu dokonali: Dyrektor Stanisław Marek Kłaniecki

oraz Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Słupcy:

sierżant sztabowy Joanna Wolińska i sierżant sztabowy Marcin Dębowski.

Wraz z inauguracją rozpoczęły się zajęcia dla uczestników projektu.

Funkcjonariusze KPP w Słupcy omówili społeczne źródła towarzyszące przemocy oraz formy przemocy w rodzinie. Uczestnicy spotkania poznali również procedurę „Niebieska karta” oraz poszerzyli wiedzę na temat instytucji pomocowych na terenie Powiatu Słupeckiego.

 

Podczas inauguracji został ogłoszony konkurs na film/spot, którego tematem jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, szkole lub grupie rówieśniczej oraz pokazanie konstruktywnego, modelowego sposobu przeciwdziałania przemocy.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce aktualności oraz w strefie ucznia.