^ Back to Top

Aktualności

W związku z obchodami w dniu 18 października 2018 r. Międzynarodowego Dnia Mediacji 

oraz w dniach 15-19 października 2018 r. Tygodnia Mediacji,

uczniowie klas 3B i 3Tc wzięli udział w spotkaniu z p. Marzenną Lubańską,

mediatorem Sądu Rejonowego w Słupcy oraz Kierownikiem Kuratorskiej Służby Sądowej.

 

Uczniowie wysłuchali ciekawego wykładu na temat mediacji

jako dobrowolnej, poufnej metody rozwiązywania sporu.


Pani Marzenna Lubańska omówiła rolę mediatora oraz przebieg mediacji.

Spotkanie zwiększyło świadomość młodzieży,

jak za pomocą mediacji rozwiązywać konflikty i sytuacje problemowe.