^ Back to Top

Aktualności

W dniu 3 września 2018 r. odbyła się inauguracja roku szkolnego 2018/2019.

 Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru oraz odśpiewaniem hymnu narodowego.

 

Dyrektor Stanisław Marek Kłaniecki w sposób szczególny powitał uczniów klas pierwszych.

 

Do grona społeczności uczniowskiej dołączyło 118 uczniów.

Naukę w  Technikum rozpoczęło 31 uczniów, w tym w zależności od kierunku kształcenia:

        - technik pojazdów samochodowych – 15,

        - technik informatyk – 16.

W Branżowej Szkole I stopnia naukę rozpoczęło 87 uczniów, w tym w zależności od kierunku kształcenia:

      - sprzedawca – 8,

      - kucharz – 6,

      - kierowca-mechanik – 14,

      - fryzjer – 9,

      - ślusarz – 7,

      - stolarz – 2,

      - elektryk – 2,

      - tapicer – 2,

      - lakiernik – 1,

     - blacharz samochodowy – 1,

     - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – 2,

     - monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych – 2,

    - elektromechanik pojazdów samochodowych – 18,

    - mechanik pojazdów samochodowych – 13.

 

Do grona pedagogicznego dołączyło dwóch nauczycieli:

Izabela Michalak – język polski, język angielski, wychowanie do życia w rodzinie,

Michał Wróblewski – przedmioty zawodowe branży mechanicznej.