^ Back to Top

Aktualności

21 czerwca miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024
oraz pożegnanie tegorocznych Absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia.

W tym wyjątkowym dniu szkolnej społeczności towarzyszyli dostojni goście:
Wicestarosta Powiatu Słupeckiego - Pan Piotr Kowalski, Kierownik Biura Cechu Rzemiosł Różnych w Słupcy - Pan Andrzej Machowiak, Prorektor Akademii Nauk Stosowanych w Koninie - Pani dr Karina Zawieja-Żurowska, Przewodnicząca Rady Rodziców - Pani Aneta Tupalska.

W czasie uroczystości nie zabrakło podziękowań i pełnych życzeń przemówień. Szczególne  słowa zostały skierowane do nauczyciela przedmiotów zawodowych -
Pana Wojciecha Rybaka, który po 38 latach pracy w ZSZ od 1 września 2024 r. przechodzi na emeryturę.

Podczas oficjalnej części wicestarosta Pan Piotr Kowalski i dyrektor szkoły Pan Stanisław Kłaniecki wręczyli wyróżniającym się uczniom dyplomy i nagrody, zaś ich rodzicom listy gratulacyjne.

Na początku uhonorowany został Krzysztof Kołodziejczak z klasy 3Ta, który spełnił kryteria w celu ubiegania się o Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2024/2025.

Następnie nagrodzeni zostali uczniowie, którym na rok szkolny 2024/2025 zostało przyznane Stypendium Starosty za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce: Hubert Wiśniewski (1Ta), Konrad Przygoda (4Ta) i Hubert Pilarski (3Ta).

W dalszej części uroczystości Pan Andrzej Machowiak, Kierownik Biura Cechu Rzemiosł Różnych w Słupcy dokonał wręczenia trzech nagród dla Absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia za wyróżniającą postawę i szczególne osiągnięcia na zajęciach praktycznych.

Nagrody otrzymali:
Mateusz Słowiński (3A), Sebastian Strzelczyk (3B), Dominika Mielcarek (3C).

Prorektor Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, Pani dr Karina Zawieja-Żurowska wręczyła certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w zajęciach w ramach porozumienia współpracy i patronatu klasy akademickiej o profilu mechanika pojazdów samochodowych.

Dyrektor Stanisław Kłaniecki w asyście wicedyrektora Przemysława Kuchowicza dokonał wręczenia dyplomów i nagród dla Uczniów, którzy otrzymali świadectwa promocyjne
z czerwonym paskiem oraz dla wyróżniających się Absolwentów Branżowej Szkoły
I stopnia.

 

Kolejne podziękowania i życzenia popłynęły w kierunku dyrekcji, nauczycieli
i pracowników szkoły.

W imieniu tegorocznych Absolwentów głos zabrali
Wiktoria Roszak (3C) i Wiktor Filipczak (3A).

 

Uwieńczeniem uroczystości był występ szkolnego zespołu wokalnego „Faceci w czerni” w składzie: Dawid Krzysztof Król, Dawid Krzysztoszek, Marcel Piwoński i Konrad Różański.

O godz. 9:30 i 10:30 odbyły się spotkania z wychowawcami, podczas których uczniowie klas promocyjnych odebrali dyplomy i nagrody za szczególne osiągnięcia w różnych obszarach pracy szkoły. Były więc wyróżnienia i nagrody za: wyniki w nauce, frekwencję, działalność w Samorządzie Uczniowskim i Szkolnym Klubie Wolontariusza, zaangażowanie i aktywną pracę na rzecz szkoły, godne reprezentowanie na pokazach, konkursach i olimpiadach oraz sukcesy w konkursach przedmiotowych.

Organizatorem uroczystości była Pani Izabela Michalak.

 

Absolwentom Branżowej Szkoły I stopnia
życzymy wszelkiej pomyślności w zmaganiu się z codziennością
oraz determinacji w dążeniu do realizacji wyznaczonych celów.
POWODZENIA!