^ Back to Top

Aktualności

Uczniowie klas 1Tb, 2Tb, 2B i 4Ta wzięli udział w szkoleniu w ramach programu edukacyjno-obronnego „Edukacja z Wojskiem”, którego zasadniczym celem jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków, umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych.

 Zajęcia łączące teorię z praktyką
w ciekawy i przystępny sposób
przeprowadzili Żołnierze 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu.

Tematyka trzygodzinnego szkolenia zawierała treści z pogranicza wojskowości, obronności, bezpieczeństwa, pomocy medycznej i obrony cywilnej. Uczniowie zapoznali się m.in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia oraz nawykami udzielania pomocy.