^ Back to Top

Aktualności

16 maja uczniowie klasy 2A o kierunku kształcenia kierowca mechanik
zwiedzili Okręgową Stację Kontroli Pojazdów U.P.P. PRODUS w Słupcy.

Uczniowie poznali metody, urządzenia oraz obowiązujące normy i przepisy prawne stosowane  podczas  badań technicznych pojazdów.  Z kolei możliwość obserwacji urządzeń kontrolnych i diagnozujących była ciekawym powiązaniem wiedzy zdobytej w szkole i środowiskiem rzeczywistym, tj. linią diagnostyczną na stacji kontroli pojazdów.

Organizatorem ciekawej lekcji budowy i eksploatacji środków transportu drogowego
był nauczyciel przedmiotów zawodowych - Pan Arkadiusz Kania.