^ Back to Top

Aktualności

16 maja uczniowie klas 2Tc i 3A uczestniczyli w spotkaniu z Przedstawicielami Firmy STRABAG SP. Z O.O. - Oddziału Dużych Maszyn Torowych ze Strzałkowa i  Budowy LCS Kutno.

Wydarzenie odbyło się z okazji Tygodnia Bezpieczeństwa 2024 r.

Inicjatywa organizowana jest w ramach działań podejmowanych przez organizację „Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie”, w skład której  wchodzi 18 największych firmy budowlanych w Polsce, w tym firma STRABAG SP. Z O.O.


Prelegenci promowali odpowiedzialne zachowania i wypracowanie dobrych praktyk, zmierzających do utrzymania porządku, które mają bezpośredni wpływ na nasze bezpieczeństwo i komfort pracy.

Uczniowie poznali narzędzie do stworzenia oraz utrzymania bezpiecznego stanowiska pracy, które wykorzystywane jest w Firmie STRABAG, tj. Metodę 5S, w skład której wchodzą: sortowanie, systematyzacja, sprzątanie, standaryzacja i samodyscyplina.

Na przykładzie konkretnych Alertów o wypadku śmiertelnym omówione zostały sytuacje, które miały miejsce na budowach organizacji „Porozumienie dla Bezpieczeństwa na Budowie”, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przezorność na stanowisku pracy, jak również potrzebę stosowania środków ochrony osobistej i odpowiedniej odzieży roboczej dla danego stanowiska pracy.

Prelekcja została wzbogacona filmami prezentującymi pracę dużych maszyn torowych, tj.:  dwudrogowej zgrzewarki szyn AMS-100, podbijarki torowej 3x, podbijarki torów i rozjazdów UNIMAT 4S, profilarek tłucznia R24 i  SSP 110 SW oraz bramek suwnicowych DONELLI do podkładów torowych.

Przedstawiciele Koncernu STRABAG opisali też specyfikę i zakres działania swojej firmy oraz przybliżyli strukturę organizacyjną i standardy pracy, opierające się na dziewięciu głównych wartościach Koncernu.

Uczestnicy spotkania mieli również okazję poznać proces rekrutacji i ścieżki rozwoju oraz plany na przyszłość firmy STRABAG.

Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał firmowe upominki z logo STRABAG.