^ Back to Top

Aktualności

26 kwietnia 2024 r. odbyła się uroczystość pożegnania tegorocznych Absolwentów Technikum i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Tegorocznym mottem przewodnim były słowa Ignacego Paderewskiego: „Wiedza jest jedyną rzeczą, która wzbogaca, a której nikt nie może nikomu odebrać”. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Wicestarosta Powiatu Słupeckiego Pan Czesław Dykszak oraz Rodzice Absolwentów.

W części oficjalnej słowa pełne gratulacji i życzeń dla Maturzystów skierowali -
Dyrektor Stanisław Kłaniecki  i Wicestarosta Czesław Dykszak.

Ważnym punktem uroczystości było wręczenie wyróżnień oraz nagród za bardzo dobre wyniki w nauce i aktywny udział w życiu szkoły.

Najważniejsze wyróżnienie -
Nagrodę Starosty Powiatu Słupeckiego dla „Najlepszego Absolwenta Roku”
otrzymali:
Julia Śliwczyńska z Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (średnia ocen 5,09);
Sebastian Kurzawa z Technikum (średnia ocen 4.83)

Następnie uhonorowani zostali Absolwenci klasy 5Tpa, którzy również otrzymali świadectwo z czerwonym paskiem - Kacper Kapuścik i Marcin Woźniak.
Rodzicom wyróżnionych zostały wręczone listy gratulacyjne.

 

Kolejnymi dyplomami i nagrodami wyróżnieni zostali:

  • z Technikum:

Eryk Połeć za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie,

Przemysław Kostyszyn, Bartosz Miżejewski, Wiktor Strzelczyk za aktywną pracę na rzecz szkoły,

Michał Górecki za dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie,

Filip Grabowski za dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie,

Anna Kujawa za aktywną pracę na rzecz klasy i szkoły,

Wiktor Duszyński za dobre wyniki w nauce, bardzo dobre zachowanie i aktywną pracę na rzecz szkoły,

Michał Górecki dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie,

Filip Grabowski dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie,

Arkadiusz Andryszak za aktywną pracę na rzecz szkoły;

 

  • z Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych:

Gabriel Wiśny za dobre wyniki i pracę na rzecz Samorządu Słuchaczy,

Przemysław Medyński za dobre wyniki w nauce,

Marietta Rajch i Klaudia Piwnicka – za pracę na rzecz Samorządu Słuchaczy.

 

Symbolem ukończenia szkoły były pamiątkowe tabla, które odebrali przedstawiciele klas wraz wychowawcami, a następnie umieścili je na szkolnym korytarzu:

klasa 5Tpa - Pan Bartosz Lewandowski

klasa 5Tpb - Pani Anna Hercyk

semestr VIII LO - Pani Monika Kłaniecka

 W imieniu społeczności uczniowskiej Absolwentów pożegnał uczeń klasy 4Ta -
Alan Cichacki.

Również w stronę dyrekcji szkoły i nauczycieli popłynęły słowa podziękowań,  które w imieniu Absolwentów wygłosiła Anna Kujawa, po czym dokonała symbolicznego wpisu do księgi pamiątkowej ZSZ.

Dowodem wdzięczności za trud pracy dydaktyczno-wychowawczej były kwiaty.

Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna.

Uczniowie: Agata Przygocka (1Ta), Maja Witwicka (1Ta), Aron Brywczyński (1Tb), Konrad Gaca (4Ta0, Kacper Staszak (4Ta) i Igor Roszak (4Tb) rozbawili zebranych występem
w scence kabaretowej pt. „Egzamin”.

Uwieńczeniem uroczystości był fantastyczny koncert akordeonowy
w wykonaniu rodzeństwa:
Anny, Jakuba i Krzysztofa Kołodziejczaków.

Uroczystość prowadził uczeń klasy 4Ta - Jakub Jóźwiak,
a organizatorami były Panie - Ilona Tylska i Eliza Manuszak,
przy współpracy Pani Magdaleny Gwizdek-Kędziory