^ Back to Top

Aktualności

Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie zaprasza śpiewającą młodzież do udziału
w XIII Wojewódzkim Konkursie Piosenki Literackiej.

Przewodniczącym Jury i gwiazdą Koncertu Galowego będzie Artur Barciś.

 

Regulamin

 

Karta zgłoszenia