^ Back to Top

Aktualności

W listopadzie 2007 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej „W hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 r.”

W naszej szkole 16 kwietnia odbyła się uroczystość upamiętniająca tę tragedię narodu polskiego w szczególny sposób. Uczniowie klasy 2Ta: Natalia Szymańska, Amelia Zakrzewska, Zuzanna Kujawa, Filip Pułrolniczak, Kacper Korczak, Mateusz Twardowski, Piotr Ratajczyk oraz  Marcel Piwoński pod opieką pań Izabeli Michalak, Anny Hercyk
i
Karoliny Prus-Wysockiej przygotowali apel, podczas którego przypomnieli, że ofiarami tej bestialskiej zbrodni byli przedstawiciele polskiej elity: żołnierze w służbie czynnej
i w rezerwie, policjanci, funkcjonariusze Straży Granicznej i Straży Więziennej, członkowie Korpusu Ochrony Pogranicza, wywiadu i kontrwywiadu, osadnicy wojskowi, a także aresztowani jako „wrogowie ludu” pracownicy administracji państwowej i sądów, nauczyciele, naukowcy, literaci, przedsiębiorcy i ziemianie i duchowni.

Najważniejsze fakty o tej bestialskiej zbrodni uczniowie przeplatali polską poezją i piękną muzyką, która wzbudzała wiele wzruszeń i skłaniała do refleksji na temat wolności
i patriotyzmu. Szczególnie w dzisiejszych czasach te wydarzenia stają się wymownym ostrzeżeniem i przypominają nam, że wolność to jedna z najważniejszych wartości,
która może być brutalnie odebrana.