^ Back to Top

Aktualności

 

Uczniowie klas czwartych i piątych technikum oraz trzecich branżowej szkoły I stopnia, którzy uczestniczyli w realizacji programu, otrzymali imienne certyfikaty za aktywny udział w zajęciach strzeleckich, obejmujących: budowę i zasady działania broni palnej; techniki strzeleckie oraz wymianę magazynków; zasady bezpieczeństwa na strzelnicy; prawne aspekty dotyczące broni palnej i amunicji; praktyczne zajęcia z wykorzystaniem broni laserowej krótkiej i długiej.