^ Back to Top

Aktualności

25 kwietnia 2024 roku (czwartek)

odbędzie się wywiadówka śródokresowa

według niżej zamieszczonego harmonogramu:

 

Wywiadówka śródokresowa dla klas 2A i 4Ta

odbędzie się 6 maja 2024 r. (poniedziałek)