^ Back to Top

Aktualności

W przedostatnim dniu przed feriami, 8 lutego 2024 r., uczniowie klasy 2Tb uczestniczyli
w zajęciach edukacyjno-profilaktycznych z projektu „Razem przeciw przemocy”.

Prelegentem spotkania była Pani Marzenna Lubańska, Kierownik Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Słupcy.

Po powitaniu przez Pana Dyrektora Stanisława Kłanieckiego, Pani Kierownik przybliżyła młodzieży zadania kuratorów sądowych w świetle wykonywania orzeczeń karnych
oraz rolę zespołu interdyscyplinarnego w systemie przeciwdziałania przemocy i ochrony osób pokrzywdzonych.