^ Back to Top

Aktualności

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Słupcy ogłasza nabór na wolne, kierownicze stanowisko urzędnicze: Główny księgowy.

Z wyrazami szacunku
mgr inż. Piotr Borys Miąc

                                                                                                                            

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie kandydata dotyczące przetwarzania danych osobowych