^ Back to Top

Statut

Statut Branżowej Szkoły I stopnia

 

Statut Technikum

 

Statut Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

 

Statut Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego w Słupcy

 

Regulamin Nagród i Kar